Sose feledd! Az erő benned van!

A szabad akarat igen érdekes dolog. Tenni azt, amit akarsz. De amit Te akarsz, ki akarja valójában? Két pont között szabad az áramlás? Eljutni valahová, de hová? Amikor Isa a Földön járt erre és hasonlókra  kereste a választ. Magányos utat választott. Figyelte az embereket… Remetének is mondhatjuk, de közben rengetegen vették körül ..  Sokszor beszélgetett Istennel.  Isának sok képessége volt,de mindközül egy kiemelkedett.. Látta ki honnan indult és hová tart. Mégis, olykor teljesen összekuszálódtak a szálak és nem az történt, amit érzékelt. Olyankor megkérdezte, hogy ez mégis hogy lehetséges? .. Számítások, véletlen együtthatók , valószínűség minden klappolt, mégis más lett az eredmény mire számított. .. Egy napon, mikor épp földi testének keresett táplálékot és a piacra tartott megjelent egy kislány. Egészen apró termetű, barnás-fekete göndör fürtjeivel, egyszerű világos ruhácskájával feltűnő jelenség volt.. mégis, mintha senki sem látta volna csak ő…  Egy ideig úgy tett mintha észre sem venné, magára húzva palástját lépdelt tovább a forró talajon… Ki lehet ez ? – kérdezte magától- Hol az anyja? Hogy került ez ide?…a kislány csak futkározott és nagyokat nevetgélt.. hol itt, hol ott bukkant fel az egyre sűrűsödő tömegben… az már biztos, hogy igen fürge volt, mert szinte nyomon sem tudta követni mikor merről  pillantjameg újra..  fura érzések kerítették hatalmába… már várta, hogy hol bukkan fel újra a gyöngyöző kacagás fura göndör hajú tulajdonosa… de nem látta… még mindig nem…  és még most sem… nem is tudja mennyi idő telt el.. fél perc vagy akár több…  hirtelen valami mintha beleszúrt volna a szívébe… … érezte, ahogy egyre gyorsabban ver… elkezdett zihálni Mi történhetett?  Kapkodta lehajtott fejét ide-oda… míg egyszer csak megtorpant.. a semmiből ott termett előtte a lányka…  Csípőre tett kézzel úgy állt előtte, olyan stabilan és oly erővel, mintha az egész perzsa hadsereg lenne egyszemélyben.  A szemét egészen mélyen Isa szemébe fúrta… Állt szemben egymással a két ember, egyikőjük sem mozdult… a külvilág tudomást sem vett róluk.. egy törékeny apró gyönge gyermek, egy magas, erős, izmos férfival nézett szembe… Ahogy nézte a szemeivel, Isa egyre elveszettebbnek érezte magát… mintha fogyna az ereje… Ki lehet ő? Ki az, akinek a tekintetében elveszek, húznak a szemei valahová- gondolta .. és a következő pillanatban beszippantotta a mélysége…  Kívül került Perzsián… nem érzett semmit.. nem érezte a testét… mégis észrevette a határt önmaga és a körülötte lévő tér között… de milyen tér? … megfoghatatlanul távoli mégis közel…  valahol kint volt a csillagok között… hangokat hallott, de nem látott senkit… és akkor megértette…. a következő pillanatban pedig az ágyában ébredt… csatakokban folyt a víz róla… a nyitott ablakon beszűrődött a fény, és az utca zsivaja.. Eközben pedig valahol máshol, egy fehérre meszelt házikó virágos kertjében, egy férfi ült az írógép elé… Magas volt, izmos… asztalán egy kopott köpeny darabka feküdt.. Leütötte az első sort a gépén: Isa, Perzsia legnagyobb mágusa.

A tanításhoz tartozó dalt itt tudod meghallgatni:

https://www.youtube.com/watch?v=xrbyWe47VKc

További dalokat hallgathatsz például itt:

https://www.youtube.com/@ashartiszaboandrea/videos

Pin It on Pinterest