Gondolkodtál már azon, hogy a Hang valójában honnan ered?

Amit biztosan tudunk, tudományosan megvizsgálták, hogy a hang a hallószervünk által felfogható, a levegőben mechanikai hullámként terjedő rezgés. Vagyis fizikai értelemben a hang egy rugalmas közeg mechanikai rezgése, ami hullámokban tovaterjed. A fülünkbe jutó rezgő levegőrészecskék megrezegtetik a dobhártyánkat, amit az agyunk hangként érzékel. A hangnak vannak hallható és nem hallható spektrumai. Minden hangrezgésnek, van egy frekvencia és egy energetikai értéke is.  A hangot nem látjuk, azonban az általa keltett rezgést láthatóvá tehetjük. Hangkeltéshez minden olyan eszköz megfelel, ami rezgésbe hozható, amivel az érintkező levegőrészek szintén rezgésbe tudnak jönni. Ilyen az emberi test is. A kiáramló levegő megrezegteti a hangszalagokat, majd a szájüreg által megformált tér rezonancia terén keresztül haladva áramlik ki a világba, végtelenségig, míg az energiája is tart.  Ez fizikai szint. De mi van azon túl? Ki az, mi az, ami által megszólal a hang?

Még annak idején, az első hangképző tanárom, Szabadíts Judit hívta fel a figyelmemet a következőre.

„ S kezdetben vala az ige, s az ige Istennél vala, s Isten vala az ige.” János 1.1.

Ezt most alakítsuk át úgy, hogy az ’ige’ szót kicseréljük a ’hang’szóra.

S kezdetben vala a Hang, s a Hang Istennél vala, s Isten vala a Hang. Érdekes ugye? A világegyetem az egy rezgés együttes. Minden, ami létezik, az egy adott frekvencián rezeg. A rezgés tartja össze, ettől látjuk vagy nem látjuk, de érzékelhetjük. A testünket, vagy ha egy tárgyat mikroszkóppal megvizsgálunk, láthatjuk, hogy részecskékből áll. A részecskék, sejtek, rezegnek, amelyet összetart egy erő.  A Hang rezgés, melyet összetart egy erő. Ha a fenti idézetből indulunk ki, akkor azt mondhatjuk, hogy a világegyetem maga a jó Isten, a Teremtő(kinek-kinek vallása szerint) által keltett rezgés. Vagyis a Teremtő által keltett hangok összessége, vagy még szokták azt mondani, hogy a Teremtő lélegzete. A Teremtő lelket lehelt a világba. Ehhez hozzá vehetjük, hogy Isten részeként, mi is társteremtők vagyunk a saját világunkban, vagyis a saját magunk által, a saját emberi testünk által keltett hangunk által teremtjük a világunkat. Ugyanaz zajlik nagyban, mint kicsiben. Biztosan ismered azt a mondást, amit Hermész Triszmegisztosz nevéhez kötnek: Amint fent, úgy lent, amint kint úgy bent.   Erről pedig eszembe jutott egy másik igen fontos és érdekes film. Ez pedig a Man in Black. Abban hangzik el a gondolat, amikor egy elveszett galaxist keresnek, ami történetesen egy macska nyakában lóg egy medálon: Nemcsak a méret számít. A fontos dolgok is lehetnek egészen kicsikék… mégis valakinek az egész világot jelent.

Szóval minden viszonyítás kérdése, és persze számít az is, hogy hol is helyezkedünk el, mennyire vagyunk nyitottak és képesek mindig más és más szemszögből vizsgálni a dolgokat. Ehhez pedig a tudatosság és annak fejlesztése nagyon fontos.

 Visszatérve a gondolatmenethez, a Hang forrása az ember esetében maga az emberi test, amit viszont a lélek szólaltat meg a gondolatok segítségével.

Vannak a hangoknak füllel hallható és nem hallható spektrumai. Van például a belső hangunk, amely önmagunk lelkének az üzenetei. Vagy olykor az ego szólal meg. Mikor melyik, ebbe most ne menjünk bele, mint ahogy abba sem, mi van, amikor valaki más küld nekünk üzeneteket, ami a belső hallásunk által hallunk szintén meg. Ez egy következő írás témája lesz. De a lényeg, hogy a belső hangunkat is halljuk, felfogjuk, azonban más számára ezek nem hallhatóak. Kérdés, hogy ezek a lelkünkből/egonkból /mások által/ szóló üzenetek hol csapódnak le. Hol érzékeljük ezeket? Na ez, szintén egy érdekes felvetés.

Gondolkodjatok! Teremtsetek helyesen! Tanuld meg a helyes hangképzést!

Pin It on Pinterest