Megénekelt tanítások – Belső HaNG

Pariquel egy az angyalok között. Köztudott hogy Isten szemében minden teremtett lény egyenlő. Nincs  különbség jó vagy kevésbé jó, kedves vagy kevésbé kedves között. Mégis van egy sorrend. Pariquel legalábbis így érezte. Sokan nagy tetteket visznek végbe. Harcolnak, védelmeznek. Kiállnak igazságért, becsületért, az isteni törvényekért. … erre itt van ő… semmi lényeges.. csak van… jelen van… kedves mosolyt csal az emberek arcára… megérinti a lények szívközpontját, ők pedig  felfénylenek..  különösen a gyerekeket szereti…  Ilyenkor láthatatlan lénye láthatóvá válik… Mintha ők jobban éreznék és értenék őt, mint bárki más… ilyenkor sokszor elfeledkezik az égi törvényekről.. Néha jobban kötődik valakihez pedig az isteni Fényt, szeretet egyformán fontos árasztania minden teremtett lény felé.. Mégis, néha vannak szívének kedvesebbek… Ha lehet így mondani… mert az angyaloknak másként van szívük mint nekünk… Történt egyszer, ami épp most történik, hogy Isten magához hívta … Senki nem adott választ miért, mi az oka, de mennie kellett. Furcsa izgatottsággal telve jelent meg a mindenségben…. Rezgése érződött a mezőben.. kékes-lilán vibrált ahogy haladt… Nem tudta mi fog történni, hiszen  nem emlékezett rá hogy történt e valaha ilyen.. Amikor megérkezett , minden vibrált, pulzált… Földi nyelven nem leírható fényesség vette körül.. Beborította mindenestől.. a Fény egyre erősödött… azt érezte haladnak valamerre … túl a mindenségen… pár pillanat vagy perc… ki tudja… de egyszer csak megszűnt minden. Pariquel akkor értette meg. Minden Egy! Látta magát mindenkiben, és mindenkit látott önmagában! Istent is! Ahogy ő Isten, Isten pedig ő!

https://www.youtube.com/watch?v=Z3rnorAxS5I

Pin It on Pinterest